Aeroport de BarcelonaMenú

Aeroport de Barcelona

Drets del passatger d'avió

Tot passatger d'avió té una sèrie de drets quan el seu vol té com a mínim, sortida, arribada i / o trànsit en un aeroport espanyol, segons disposa el Reglament Europeu nº 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell.

En conseqüència, quan aquests drets són vulnerats, el passatger té dret a una reclamació que pot comportar una compensació, sigui econòmica o d'altra índole. D'altra banda, si el passatger manifesta una disconformitat amb qualsevol dels serveis prestats per qualsevol de les entitats relacionades amb el seu vol, però que no té dret a reclamació, té dret a presentar una queixa o un suggeriment.

Si no reclama ni es queixa, o no fa suggeriments sobre el servei prestat, la qualitat del servei no serà revisada o millorada, ja que les entitats relacionades amb els successos no seran informades i perdrà l'oportunitat de poder ser rescabalat.

Supòsits amb dret a reclamació

Aquests són els supòsits amb dret a reclamació més usuals, i normalment dirigits a companyies aèries, aeroports o entitats relacionades amb el seu viatge, com agències de viatge, majoristes, etc. Perquè les reclamacions d'acord amb aquests supòsits siguin acceptades s'han de complir certes condicions, és a dir, vostè ha d'haver complert amb les seves obligacions com a passatger especificades per a cada cas, i els drets del passatger han d'haver estat vulnerats sense justificació, ja que es poden produir situacions aquí descrites que es desenvolupin legalment -com ara força major-, no donant en aquest cas lloc a reclamacions.

Consigue el 100% del total de tu reclamacion
 • Retards o cancel·lació per vagues d'aerolínies (reclamable fins a 3 años atrauts)
 • Informació inexistent, confusa, neutral, o denegació d'aquesta.
 • Denegació d'embarcament per Overbooking, retards, o cancel·lació de vol.
 • No facilitar el dret a reclamació.
 • Incidències amb el bitllet, la seva emissió, o canvi de classe.
 • Retards en sortida o arribada del vol.
 • Falta d'assistència a retards en la sortida.
 • Pèrdua de vol o pèrdua de connexió de vol.
 • Danys a l'equipatge o pèrdua d'aquest.
 • Discriminació a passatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda.
 • Manca de seguretat a l'aeroport o a bord de les aeronaus.
 • Deficiències en el servei prestat a l'aeroport o en les aeronaus.
 • Accidents i / o lesions.
 • altres supòsits.

Procediment per a les reclamacions

Abans d'abandonar l'aeroport o la zona on s'ha produït la incidència, informeu-vos primer de com funciona el procés de reclamació que realitzareu (mitjà o canal, termini, aportació de proves, etc.), perquè algunes reclamacions cal gestionar-les In Situ, mentre que altres poden ser realitzades en un termini raonable per correu ordinari o Internet.

Hi ha fulls de reclamacions als taulells de les línies aèries, als punts d'informació de l'aeroport, a les botigues i punts de restauració de l'aeroport, si bé també es pot descarregar l'imprès per internet quan no sigui necessari presentar la reclamació In Situ.

Sigui minuciós detallant els esdeveniments i guardi tota la documentació referent a això, encara que no li sembli útil, ja que després de presentar la reclamació, si vostè no rep resposta en el termini que li han indicat, o no queda satisfet amb la conclusió de la mateixa, podrà :

 • interposar recurs davant els tribunals de justícia,
 • contactar amb l'Agència Estatal de Seguretat aèria (cas de reclamació a companyia aèria).
 • o bé utilitzar serveis especialitzats de reclamació i obtenir una compensació econòmica pel vol cancel·lat o endarrerit.
Consideri contractar una assegurança de viatge que cobreixi qualsevol imprevist amb les seves vacances i la seva assegurança s'encarregarà de les reclamacions.

Us interessa també:

Degut a la complexitat i a la constant evolució de les normatives i les legislacions, la informació que aquí s'exposa pogués no ser totalment exacta, incompleta o desactualitzada, pel que és responsabilitat de l'interessat posar tots els mitjans a la seva disposició per a acarar aquesta informació.

Pot ampliar aquesta informació (detall de cada supòsit, compensacions, normativa, adreces i telèfons, etc.) al web de aeropuertosenred.com, en les seccions dedicades als Drets del Passatger.

Busqui en el web

Tancar