Aeroport de BarcelonaMenú

Aeroport de Barcelona

Consignes - Guardar l'equipatge

L'Aeroport de Barcelona El Prat posa a la seva disposició, mitjançant l'empresa Excess Baggage Company, un servei de consigna d'equipatges perquè pugui guardar les teves pertinences per espais curts o mitjans de temps.

Consignes a l'aeroport de Barcelona terminal T2
Foto frontal del servei de consignes de la T2 de l'Aeroport de Barcelona

A causa de l'emergència sanitària de Covid-19, les oficines de consignes de les dues terminals estàn tancadas temporalment.

Tots els objectes dipositats en el servei de consignes són analitzats per raigs X abans de ser emmagatzemats, per verificar la no existència d'objectes potencialment perillosos en el seu interior.

Les consignes són un servei de pagament, i la tarifa a pagar és en funció del nombre de paquets que s'hi dipositi i el temps que necessiti el seu emmagatzematge, i podrà obtenir descomptes per llargs períodes d'emmagatzematge o per quantitats dipositades.

El límit màxim de dipòsit de maletes és de 90 dies. Si el client perd el resguard de dipàsit, haurà d'abonar una penalització de 10 €.

Tarifes del servei de consignes de l'Aeroport de Barcelona El Prat per l'any en curs.
Temps Preus
De 0 a 2 hores 6,00 € per paquet o peça
De 2 a 24 hores 10,00 € per paquet o peça
+ 24 hores
(per cada dia adicional)
10,00 € per paquet o peça

Tarifa reduïda en període d'emmagatzematge prolongat a 7 o 14 dies.

+ 7 dies
(+168 hores)
* 7,14 € cada 24 hores
50,00 € a la setmana
+ 14 dies
(+336 hores)
** 4,29 € cada 24 hores
30,00 € a la setmana

Preus vàlids fins pròxim canvi tarifes.

Preus aplicables: * a partir del 8é dia, ** a partir del 15è dia.

Text segueix
Tarifes equipatges especials.
Peces amb dimensions superiors a 210 cm (ample + llarg + alt), tipus taula de surf, bicicleta, etc..
Temps Preus
De 0 a 2 hores 9,00 € per paquet o peça
Més de 2 hores 15,00 € per paquet o peça
del dia 8 al 14 inclosos 10,50 € per paquet o peça
a partir del 15è dia 6,50 € por per paquet o peça
(per cada dia adicional)
Preus vàlids fins al pròxim canvi de tarifes.
Promoció per quantitat de maletes o peçes

Aquesta promoció no és aplicable a quantitats menors de 4 paquets, i no és compatible amb altres promocions ni d'estada prolongada.

Tarifes equipatges normals.
De 4 a 10 maletes 25% de l'import total
De 11 a 15 maletes 35% de l'import total
16 o més 50% de l'import total

Oficines de consignes

  A causa de l'emergència sanitària de Covid-19, l'oficina de consignes de la terminal T1 està tancada temporalment.

Consignes a la terminal T1 de l'Aeroport de Barcelona

Hi ha dues oficines a l'aeroport de Barcelona.

T1 planta 0, vestíbuo intermodal (nivell inferior de La Plaça)

Obert 24 hores

932 971 213

 


Consignes a la terminal de T2 de l'Aeroport de Barcelona
  A causa de l'emergència sanitària de Covid-19, l'oficina de consignes de la terminal T2 està tancada temporalment.

T2B planta 0, vestíbul de facturació

de 6.00 h a 22.00 h

932 971 272

 

Tancar