Aeroport de BarcelonaMenú

Aeroport de Barcelona

Torre de control

Un dels objectius més importants del nou aeroport és aconseguir satisfer les necessitats de les persones i de les companyies aèries, tant qualitativament com quantitativament.

La construcció de la tercera pista i l'ampliació del Camp de Vols, van fer necessària una nova Torre de Control, que tingués un accés visual més directe a les tres pistes, i que a més pogués ser vàlida per a futures ampliacions de l'aeroport.

La nova torre de control permet atendre un tràfic de 90 operacions de vol alhora, així com albergar la tecnologia i l'equip humà necessaris en les millors condicions.

Torre de control de l'aeroport de Barcelona

Torre de control de l'Aeroport de Barcelona-El Prat
© Foto cedida per castelldefels.com

TORRE DE CONTROL

Alçària62 m
Superfície urbanitzada12.000 m2
Aparcament83 plazas
Superficie construïda7.800 m2
Posició en fanal15
Planta soterrani572,55 m2
Planta baixa1.494,60 m2
Aparcament1.500,00 m2
Planta primera 2.886,23 m2
Planta fuste328,86 m2
Pl. aire condicionat206,12 m2
Pl. simulació/ descanso254,47 m2
Entreplanta tècnica 307,91 m2
Fanal204,00 m2
Total7.798,74 m2

Seqüència de la construcció en 10 imatges

Fotografies cedides pel Comandant Jaime Marcos.

Premi a la imatge per engrandir-la o en les fletxes per recórrer la seqüència.

Queda prohibida la reproducció, còpia o publicació de les fotografies sense permís escrit de www.aeropuertobarcelona-elprat.com.

Com és la torre de control

El concepte estructural es basa en una malla de formigó en forma hiperboloide. Aquesta mateixa malla és la que sosté les plantes superiors i els elements de fuste. La Torre es compon de tres parts clarament diferenciades: les plantes superiors, el fuste i les plantes inferiors.

La torre es compon de tres parts clarament diferenciades: les plantes superiors, el fuste i les plantes inferiors.

Torre de control de l'aeroport de Barcelona

Les plantes superiors de la torre es desenvolupen en 5 nivells. El més alt és el camp d'antenes ubicat al terrat del fanal (il·luminació); per sota del fanal es troba l'entreplanta tècnica, la planta de descans i simulació, i la planta d'aire condicionat.

El camp d'antenes està comunicat amb el fanal per una escala telescòpica integrada al fals sostre del mateix. El fanal es desenvolupa en forma octogonal amb un passadís perimetral que serveix per a la neteja dels vidres i el manteniment dels equips de control.

La més gran de les plantes superiors és la descans i simulació. Compta amb un diàmetre exterior d'uns 21,60 m i a aquest nivell arriben els dos ascensors que comuniquen amb les plantes inferiors. En aquest nivell també es troben la sala de simulació, el quart de taquilles, dues habitacions per al descans nocturn i la sala de descans.

El fuste es compon de 2 sistemes estructurals. D'una banda la malla de formigó que subjecta les plantes superiors i, en contrast, un nucli central fet de perfils estructurals d'alumini que defineix els patis d'instal·lacions, escales d'emergència, i els buits per on es desplacen els dos ascensors panoràmics. La transparència i lleugeresa de l'estructura central reforça la potència de la malla com a element que caracteritza la Torre.

A les plantes inferiors es troba el nivell principal, a la part central de l'edifici. S'hi accedeix a través de l'àrea porticada de l'anell exterior. El hall d'entrada de doble altura connecta amb el peu de fuste que comunica amb la primera planta i les plantes superiors. Al costat del hall d'entrada s'ubiquen cafeteria, seguretat i les plantes de formació.

A l'anell exterior d'aquesta planta es desenvolupen unes 83 places d'aparcament a la zona porticada i l'àrea d'instal·lacions de l'edifici.

Tancar