Aeroport de BarcelonaMenú

Aeroport de Barcelona

Informació sobre l'equipatge de mà

Líquids - Medicaments - Objectes perillosos - Menjar

Cada passatger pot facturar el seu equipatge d'acord amb el que estableix la classe del seu bitllet amb la seva Companyia Aèria, i, a més, transportar alguns objectes de poc pes i de determinada grandària dins de la cabina de l'avió, el qual es qualifica de equipatge de mà.

L'equipatge de mà el componen dos embalums d'equipatge: un article personal i una peça d'equipatge. Aquest últim embalum haurà de cabre dins el mesurador de mida d'equipatge, que està situat als taulells de facturació a manera d'exemple, i la borsa o embalum no podrà excedir de les següents mesures: 114 cm (56 x 35 x 23 cm) o 22'' llarg x 14'' ample x 9'' alçada. La facturació de la resta del seu equipatge s'ha de fer al taulell assignat a la companyia aèria a l'efecte, on li lliuraran la targeta d'embarcament i el rebut de l'equipatge.

Algunes companyies aèries low-cost redueixen l'equipatge de mà a una sola petita bossa que ha de cabre sota el seient davanter, havent de pagar o adquirir un bitllet més car per embarcar a la cabina el segon embalum (el més gran), o tenint que facturar-lo, de vegades gratuïtament, al taulell de check-in. Consulteu amb la vostra aerolínia.

D'acord amb les normatives de seguretat, abans d'accedir a les zones restringides de seguretat de l'aeroport -Portes d'embarcament i zones exclusives per a passatgers-, els passatgers hauran de passar pels filtres o llocs de control. Aquests controls consten d'arcs detectors de metalls per a les persones i Raigs X per l'equipatge. Tots dos sistemes poden ser objecte d'una anàlisi manual si el personal de seguretat així ho requereix. Si al seu equipatge de mà hi ha un ordinador portàtil, o un altre dispositiu electrònic, generalment se li sol·licitarà que el tregui de la seva bossa de transport per a ser examinat.

Els passatgers no estan autoritzats a introduir, a la zona restringida de seguretat ni a la cabina de l'aeronau, articles que puguin constituir un risc per a la salut dels passatgers i la tripulació, així com per a la seguretat de l'aeronau i els seus béns. Aquests objectes hauran de ser facturats durant el check-in com a equipatge, i / o aplicar-se'ls el procediment pertinent per poder ser embarcats. Si no és així, el personal de seguretat pot requisar-los. A més, el personal de seguretat pot denegar l'accés a la zona restringida, i a cabina, a qualsevol passatger que estigui en possessió d'un objecte que susciti recel, encara que aquest no estigui enumerat en les llistes d'objectes prohibits.

Per la seva pròpia seguretat i la dels altres passatgers, no facturi ni transport amb si equipatge de persones desconegudes.

Objectes prohibits a l'equipatge de mà

Líquids i gels

La unió Europea va establir en 2.006 una sèrie de restriccions a que fa al transport de líquids i gels a bord de l'avió.

Tot i que aquestes mesures es revisen i s'adeqüen regularment, hi ha una sèrie de mesures básiques que són aplicables a tots els passatgers que surtin d'aeroports de la Unió Europea, Noruega, Islàndia i Suïssa, independentment del seu destí. Les limitacions afecten la quantitat de líquids, o substàncies de consistència similar, que el passatger pot transportar com el seu equipatge de mà.

La normativa permet transportar líquids a l'equipatge de mà, sempre que:

pots de líquids de 100 ml
 1. Els líquids estiguin continguts en pots de capacitat màxima de 100 ml.
 2. Aquests pots estiguin guardats en una bossa transparent, amb autotancament, per poder-se inspeccionar fàcilment i que no superi el litre de capacitat. Màxim una bossa per passatger.

Líquids que sí es poden transportar en el seu equipatge de mà:

Aigua i altres begudes
sucs, sopes, xarops, contingut de biberons, iogurts, cremes d'untar, alimentació per a nadons.
Aliments o líquids especials
per a dietes mèdiques o alimentacions especials.
Pasta i cremes
pasta de dents, cremes i locions, olis, colònies ..
Gels
xampús i gomines..
Continguts de contenidors pressuritzats (aerosols o esprais):
desodorants, escuma d'afaitar, cosmètics per al cabell, laques i altres de consistència similar.
¿Puc viatjar amb menjar a l'equipatge de mà?

Aquestes limitacions només són aplicables al que el passatger porta amb si, però es poden adquirir aquests líquids més enllà dels controls de seguretat, a les botigues duty free de l'aeroport, i fins i tot a bord de l'avió. Si aquests productes són venuts en bosses segellades, no les obri fins que no hagi finalitzat el viatge.

Aquestes mesures de seguretat només afecten l'equipatge que vostè porti a l'avió com a equipatge de mà. Pot portar al seu equipatge facturat tots els articles abans descrits.

Medicaments, menjar per a nadons i productes dietètics

Si ha de viatjar amb medicaments sòlids és recomanable que els transporti en el seu equipatge de mà. Acompanyeu de la recepta, prescripció mèdica, o justificació específica de la condició del passatger, per si el personal de control així ho pogués requerir.

Els medicaments líquids estan exempts de les restriccions que afecten el transport de líquids a l'equipatge de mà, sempre que l'ús del mateix sigui requerit pel passatger mentre duri el viatge i la seva extensió: vol d'anada + estada + vol de tornada.

Tot i que la normativa de líquids no ès aplicable en aquest cas, els medicaments líquids també han de ser mostrats en el control de seguretat, i presentats a part de la borsa transparent que es necessita per al transport dels altres líquids.

En el cas de necessitar transportar un altre tipus d'estris mèdics, com ara xeringues per a diabètics, aparells mesuradors, etc., és recomanable informar-se del procediment específic de la seva companyia aèria abans de volar.

Viatjar amb aliments sòlids a l'equipatge de mà

Sí, es pot viatjar amb menjar a l'equipatge de mà. Només cal tenir en compte les limitacions de la mida i pes de l'equipatge de mà de l'aerolínia. També és recomanable transportar-ho en un envàs hermètic que eviti vessaments o olors. Respecte a transportar líquids a la cabina de l'avió, consulteu l'apartat de líquids.

La Unió Europea restringeix l'entrada de productes d'origen animal: carnis, lactis o subproductes, per evitar la introducció de malalties. El reglament no s'aplica a petites quantitats de llet en pols, menjar infantil o menjar per a animals si pesen menys de 2 kg. Tampoc s'aplica a les petites quantitats per a consum personal procedents d'Andorra, Liechtenstein, Groenlàndia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, San Marino o Suïssa. Altres països de la resta del món poden aplicar lleis similars, consulteu a les autoritats sanitàries i el consolat de el país de destinació.

Objectes perillosos i contundents

Tot objecte o article que pugui constituir un risc per a la salut dels passatgers i la tripulació, així com per a la seguretat de l'aeronau i els seus béns, ha de ser facturat durant el check-in com a equipatge i / o aplicar el procediment pertinent per poder ser embarcat.
No hi ha una llista concreta o definitiva d'objectes perillosos a causa de la seva ambigüitat (bastons, trípodes, accessoris esportius, etc.); la decisió final queda en mans del personal de seguretat.
Si vostè té dubtes referent a algun objecte, acudeixi amb temps suficient per preguntar al personal dels controls de seguretat.

Alguns articles de la rutina de neteja o bellesa plantegen dubtes sobre la seva transport a l'equipatge de mà:
Les planxes de pèl, els arrissadors, els assecadors de cabell, els raspalls de dents elèctrics i la màquina de maquillatge amb aerògraf estan permesos a l'equipatge de mà.

En el cas de les planxes per als cabells i els arrissadors de pèl, s'ha de col·locar una coberta de seguretat sobre l'element calefactor i l'aparell ha d'estar protegit contra l'activació accidental. Els arrissadors de pèl sense fils que continguin un cartutx de gas i els arrissadors de pèl que funcionin amb butà només es permeten a l'equipatge de mà. Els recanvis de gas (cartutxos de recanvi) no estan permesos ni a l'equipatge facturat ni al de mà. Tots aquests dispositius han d'estar protegits contra l'activació accidental.

Objectes perillosos generals
Objectes punxants, tallants o contundents que siguin susceptibles de ser usats per intimidar, agredir o posar en perill la seguretat.
Altres objectes perillosos
Qualsevol altre que posi en risc la salut dels passatgers i la tripulació.
Qualsevol altre que posi en risc la seguretat de l'aeronau i els seus béns.

Recordeu que el fet que la seva aerolínia accepti certs articles ambigus com a equipatge de mà, aquests poden no ser admesos a la zona de seguretat en els controls de seguretat posteriors, o viceversa.

Armes de foc

Els objectes descrits a continuació no podran ser transportats com a equipatge de mà, i per tant hauran de ser facturats.

 • Qualsevol classe d'arma de foc: pistoles, revòlvers, escopetes, etc.
 • Reproduccions d'armes de foc o imitacions d'armes de foc o fogueig.
 • Peces procedents d'armes de foc, excepte visors i mires telescòpiques.

Si té intenció de transportar armes de foc, s'ha d'adreçar al Departament d'Intervenció d'Armes de l'aeroport per obtenir l'autorització necessària. Les armes han d'anar embalades en un estoig adequat i li seran retornades en Intervenció d'Armes de l'aeroport de destinació, previ lliurament de l'autorització obtinguda en origen.

Altres tipus d'armes

 • Pistoles d'aire comprimit i escopetes de perdigons.
 • Pistoles llança-senyals.
 • Pistoles "estàrter".
 • Pistoles de joguina de qualsevol tipus (boles, etc.).
 • Pistoles de projectils fixos i pistoles d'ús industrial.
 • Ballestes, catapultes, arpons i fusells de pesca.
 • Pistoles de sacrifici animal o aparells per atordir o provocar descàrregues, com agullons o pistoles làser.
 • Encenedors o encenedors amb forma d'arma de foc.

Substàncies químiques i tòxiques

No es poden transportar com a equipatge de mà ni col·locar-se en el celler d'equipatges dels següents articles:

 • Àcids i àlcalis (per exemple, bateries humides que puguin vessar).
 • Substàncies corrosives o blanquejadores (mercuri, clor, etc.).
 • Nebulitzadors neutralitzadors o incapacitants (macís, ruixadors de substàncies picants, gasos lacrimògens, etc.).
 • Material radioactiu (per exemple, isòtops per a ús mèdic o comercial).
 • Verins.
 • Materials infecciosos o que comportin un risc biològic (per exemple, sang infectada, bacteris i virus).
 • Materials amb capacitat d'inflamació o combustió espontànies.
 • Aparells extintors.

El personal de seguretat pot denegar el transport de tot equipatge de bodega que contingui un article no enumerat que susciti el seu recel.

Departament d'Intervenció d'Armes

La intervenció d'armes es realitza a les dependències de la Guàrdia Civil a l'aeroport.
Telèfon d'Intervenció d'Armes: 932 971 188.
Servei 24 hores en ambdues terminals.
Terminal planta 3, vestíbul de facturació.
Terminal planta 0, vestíbul d'Arribades.

Informació adicional

Altres forces de seguretat presents a l'aeroport: Guàrdia Civil i Policia a serveis complementaris de l'aeroport .

Més informació sobre els objectes prohibits a l'equipatge de mà i en l'equipatge facturat a aeropuertosenred.com .

Tancar